Van Oldenbarneveltstraat 4f 6662 AT Elst | RSIN-nummer 003793825

Bestuur

 

Bestuurssamenstelling

mr. J.M.M.M. Stevens: voorzitter

G.Th. Mom: secretaris/penningmeester

W.H. Breunissen, drs. K. de Leeuw, J. Deij en E. Mom: leden

 

Het beloningsbeleid voor het bestuur

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en vacatiegelden

 

Beleidsplan

Download het beleidsplan

 

Exploitatieoverzicht 2023

Download het exploitatieoverzicht