Van Oldenbarneveltstraat 4f 6662 AT Elst | RSIN-nummer 003793825

Werkzaamheden

 

Werkzaamheden

De stichting beheert haar vermogen (verpachte onroerende zaken en liquide middelen) en keert jaarlijks het batig saldo uit.

 

 

Fondsenwerving, – beheer en -besteding

De stichting werft behalve de hiervoor bedoelde baten uit eigen vermogen geen extra fondsen.

Het beheer en de besteding van de fondsen en het vermogen vinden plaats krachtens periodiek te nemen bestuursbesluiten.